เตาอบไม้สัก วู๊ดแพร่

เตาอบของเราใช้อุณหภูมิความร้อนสูงสุดที่ 90-95 องศา (จุดเดือดน้ำอยู่ที่ 100 องศา)

ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ด้วยระบบไฟฟ้า โดยได้รับคำปรึกษา

จากผู้เชียวชาญ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

คณะวนศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตรง

เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการอบไม้ เพื่อให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพการใช้งานอย่างแท้จริง

ไม้สักใหม่ ต้องผ่านการอบแห้งให้ได้ความชื้นที่ 8-15 % งานประตู

 ถ้าไม้ไม่แห้ง ประตูก็จะมีอาการเเตก โก่ง บิดงอได้ ซึ่งทางเราได้เเก้ไขปัญหานี้ได้

" เพราะเราอบไม้ใช้เอง เราจึงสามารถควบคุมมาตรฐานของไม้ได้เองเช่นกัน "

การทำงานของเตาอบไม้ 

จะแยกเป็นสองส่วน ส่วนที่ 1 ห้องเผา หรือห้องที่ให้พลังงานความร้อน

ก็จะเก็บพลังงานความร้อนไว้สำหรับระบบ เมื่อต้องการ

ส่วนที่ 2 ห้องอบไม้ ภายในก็จะมีพัดลมอยู่3 ตัวขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของห้อง

เพื่อพัดกระจายความร้อน ให้ทั่วถึง โดยเราจะต้องจัดเรียงไม้ให้ถูกต้องตามทิศทางลม 

ส่วนตู้ความคุมไฟฟ้าจะเป็นระบบอัตโนมัติ ทั้งหมด 

ทุกร้านส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม้อบแห้งหมด

แต่ของร้านเรากล้าวัดความชื้นไม้ ให้ท่านก่อนส่ง


การอบไม้ กับ การตากไม้ให้แห้ง แตกต่างกันมากกับไม้ที่มีความหนา

การตากไม้ จะแห้งแค่เฉพาะผิวภายนอกไม้เท่านั้น ถ้าวัดลงเนื้อไม้จะไม่ค่อยแห้ง

ส่วน การอบไม้ ที่ได้มาตรฐานนั้น ไม้จะแห้งทั่วถึงที่ตรงกลางเนื้อไม้

ซึ่งงานประตูจะใช้ค่าความชื้นไม่เกิน 8-15% ตามตารางการอบไม้  

สามารถเช็ควัดผลการอบแห้ง ได้ด้วยเครื่องวัดความชื้นไม้ที่ได้มาตรฐาน

จาก U.S.A สั่งนำเข้ามาในราคา 35,××× บาท ด้วยกระบวนการ เเละ ขั้นตอนต่างๆ

ในการอบไม้ที่ละเอียดอ่อนนั้น ทำให้ต้นทุนในการอบไม้ให้ได้มาตรฐาน

ในเเต่ละครั้งมีต้นทุนค้อนข้างสูงเช่นกัน

มีลูกค้าถามมาหลายท่านจะรู้ได้ไงว่าอบแห้งจริงหรือไม่

 

ซึ่งทางเราก็จะได้แสดงเห็น สินค้าไม้สักใหม่เราได้ผ่านการอบแห้งที่ดี

การวัดความชื้นเราได้ใช้เครื่องวัดที่เป็นแบบเข็มตอกเข้าไปกลางเนื้อไม้

เพื่อวัดค่าความชื้นของไม้ให้ท่านเห็นความแห้งของไม้ที่ได้มาตราฐาน 

ประตูทุกชิ้นก่อนส่งเราจะวัดความชื้นให้ท่านก่อนเสมอ

เพื่อยืนยันได้ว่าเราได้ผลิตให้ท่านตามคุณภาพมาตราฐาน


ซึ่งการอบไม้ให้แห้งดี ใช่ว่าใครๆก็ทำได้ ต้องมีความรู้เรื่องการอบแห้ง เช่น

- การตั้งค่าความชื้นสมดุลย์ ซึ่งไม้แต่ละประเภท ใช้ค่าความชื้นสัมพันธ์ไม่เหมือนกัน

ความเร็วลมภายในห้อง ต้องเพียงพอต่อการอบไม้

   ถ้าไม่พอความแห้งของไม้แต่ละจุดก็ไม่เท่ากัน

การจัดเรียงไม้ ก็ต้องถูกวิธี เพื่อให้ทิศทางลมได้เข้าถูกต้อง ตามหลักการอบไม้


การอบไม้ที่ใช้ความร้อนสูง ทำไม้ให้แห้ง ต้องเข้าใจเรื่องความชื้นสัมพัทธ์

ถ้าไม่พอเข้าใจ ทำให้ไม้ไม่แห้ง ความร้อนระดับนี้ทำให้ไม้เสียหายได้ง่าย เช่นการแตก บิด งอ 
ซึ่งทางโรงงานเราได้ขอคำปรึกษาจาก
รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ฟังคลิป  คลิ๊กที่นี้คลิปงานไม้
จากภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เตาอบไม้ของโรงงานวู๊ดแพร่

กำลังอบไม้ระยะเวลาขั้นต่ำ 10 วัน 10 คืน

ขึ้นอยู่กับความหนาของไม้ ซึ่งจะใช้ไม้ที่หนาสุดเป็นตัวกำหนดวันไม้สักที่อบแห้งเรียบร้อยขั้นตอนการจัดเรียงไม้ก่อนปิดอบ เพื่อให้ไม้สัก

ได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

การจัดเรียงไม้ก่อนอบ จะจัดวางเว้นระยะห่างตามทิศทางลม 


ทุกขั้นตอนการก่อสร้างเตาอบไม้สัก ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ตั้งแต่การปูพื้นด้วยพลาสติกก่อนเทปูน จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ติดตามประเมินผลงาน

เตาอบไม้สักของเรามีการควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อให้ได้เตาอบไม้สักที่ได้มาตรฐาน

และมีคุณภาพในการใช้งานมากที่สุด

ขั้นตอนการจัดเรียงไม้ก่อนปิดอบ ต้องจัดเรียงให้ได้ตามหลักวิชาการ

เพื่อให้ไม้สักได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเท่ากันทุกชิ้น

หลังจากจัดเรียงไม้เรียบร้อย ต้องมีไม้ตัวอย่างที่หนาที่สุด มาวัดค่าความชื้นไม้ก่อนอบ

ได้ค่ามาตั้งการอบไม้ตามตารางการอบแห้ง ของนักวิชาการ

 จากตัวอย่าง ค่าที่วัดความชื้นได้จากไม้สักใหม่ ก่อนเข้าอบแห้ง

( ความชื้นช่วงที่ 32 - 45 % )

การวัดความชื้นของไม้ ด้วยเครื่อง RC - 1E


ทุกขั้นตอนการอบไม้สัก ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ฟังคลิป คลิ๊กที่นี้คลิปงานไม้

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นตอนการติดตามประเมินผลงานและให้คำแนะนำ 

ประเมินผลงานการทดสอบวัดค่าความชื้นของไม้สักอบแห้ง หลังออกเตาอบแล้ว


เปรียบเทียบไม้ฝั่งซ้ายไม้สักใหม่อบแห้ง           ฝังขวามีเครื่องวัดคือไม้สักเก่า

ค่าที่วัดความชื้นได้จากไม้สักใหม่อบแห้ง

( อ่านค่าที่ Range C สังเกตที่หมุนสีดำ ได้ค่าความชื้นช่วงที่ 6 - 11 % )

ความชื้นที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

งานประตูจะอยู่ช่วง 8-15 %  งานเฟอร์นิเจอร์ 8-12%

จากรูป ไม้สักใหม่ วัดได้ประมาณ 7.5 %   ไม้สักเก่า ประมาณ 9%

การวัดความชื้นไม้สักใหม่ ก่อนเข้าอบแห้ง

ตัววัดอุณภูมิของทางเว็บเราจะใช้ตัววัดความชื้นไม้ที่ได้รับมาตรฐานจาก U.S.A. 

เป็นเครื่องนำเข้ามา ตัววัดนี้จะเป็นเข็มตะปู ใช้ตอกลงให้ถึงกลางไม้ที่หนาสุดของไม้

ใช้ไม้ตัวอย่าง ชิ้น แล้วใช้ความชื้นสูงสุดนั้น เป็นเกณฑ์การอบไม้ให้ได้

ค่าความชื้นอยู่ในช่วง 8-15 % ตามช่วง% การอบตามตารางอบไม้ 

การวัดความชื้นไม้ด้วยเครื่อง  RC-1E

เครื่อง RC-1E ใช้วัดค่าความชื้นของไม้อบแห้ง

การปรับปุ่ม Selector  Switch (ลูกบิดสีดำ) เพื่อเช็คค่าความชื้นตามระดับ  

- บิดไปที่ Range A เมื่อต้องการอ่านค่าความชื้น ช่วงระหว่าง 25 - 60 % 

- บิดไปที่ Range B เมื่อต้องการอ่านค่าความชื้น ช่วงระหว่าง 11 - 25 %

- บิดไปที่ Range C เมื่อต้องการอ่านค่าความชื้น ช่วงระหว่าง 6 - 11 %  


ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.