เตาอบไม้สัก วู๊ดแพร่

เตาอบไม้สักของวู๊ดแพร่

เตาอบของโรงงานวู๊ดแพร่ เป็นเตาอบไม้ที่ได้มาตรฐานจากผู้เชี่ยวชาญ

ไม้สักใหม่ ต้องผ่านการอบแห้งให้ได้ความชื้น 8-15 % งานประตู

ถ้าไม้ไม่แห้งประตูก็จะมีอาการ แตก โก่ง บิด งอ โค้งได้ ซึ่งทางเราก็ได้แก้ไขปัญหานี้เรียบร้อย


การอบไม้ กับการ ตากไม้ให้แห้งแตกต่างกันมากกับไม้ที่มีความหนา 

การตากไม้จะแห้งเฉพาะผิวภายนอก การอบไม้จะมีตารางการอบให้แห้ง 

ซึ่งการอบไม้ จะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ค่าก่อสร้างเตาอบไม้ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ

เฉพาะค่าที่วัดความชื้นก็สามหมื่นห้าพันกว่าบาทแล้ว ซึ่งต้นทุนแต่ละที่แตกต่างกัน

ทุกร้านส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม้อบแห้งหมด
แต่ของร้านเรากล้าวัดความชื้นไม้ ให้ท่านก่อนส่ง 

มีลูกค้าถามมาหลายท่านจะรู้ได้ไงว่าอบแห้งจริงหรือไม่

 

ซึ่งทางเราก็จะได้แสดงเห็น สินค้าไม้สักใหม่เราได้ผ่านการอบแห้งที่ดี

การวัดความชื้นเราได้ใช้เครื่องวัดที่เป็นแบบเข็มตอกเข้าไปกลางเนื้อไม้

เพื่อวัดค่าความชื้นของไม้ให้ท่านเห็นความแห้งของไม้ที่ได้มาตราฐาน 

ประตูทุกชิ้นก่อนส่งเราจะวัดความชื้นให้ท่านก่อนเสมอ

เพื่อยืนยันได้ว่าเราได้ผลิตให้ท่านตามคุณภาพมาตราฐานซึ่งการอบไม้ให้แห้งดี ใช่ว่าใครๆก็ทำได้ ต้องมีความรู้เรื่องการอบแห้ง เช่น

- การตั้งค่าความชื้นสมดุลย์ ซึ่งไม้แต่ละประเภท ใช้ค่าความชื้นสัมพันธ์ไม่เหมือนกัน

- ความเร็วลมภายในห้อง ต้องเพียงพอต่อการอบไม้

   ถ้าไม่พอความแห้งของไม้แต่ละจุดก็ไม่เท่ากัน

- การจัดเรียงไม้ ก็ต้องถูกวิธี เพื่อให้ทิศทางลมได้เข้าถูกต้อง ตามหลักการอบไม้ซึ่งทางโรงงานเราได้ขอคำปรึกษาจาก
รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ฟังคลิป  คลิ๊กที่นี้คลิปงานไม้
จากภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เตาอบไม้ของโรงงานวู๊ดแพร่


ขั้นตอนการจัดเรียงไม้ก่อนปิดอบ เพื่อให้ไม้สัก

ได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ


ทุกขั้นตอนการก่อสร้างเตาอบไม้สัก ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ตั้งแต่การปูพื้นด้วยพลาสติกก่อนเทปูน จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ติดตามประเมินผลงาน

เตาอบไม้สักของเรามีการควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อให้ได้เตาอบไม้สักที่ได้มาตรฐาน

และมีคุณภาพในการใช้งานมากที่สุด


ขั้นตอนการจัดเรียงไม้ก่อนปิดอบ ต้องจัดเรียงให้ได้ตามหลักวิชาการ

เพื่อให้ไม้สักได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเท่ากันทุกชิ้น


หลังจากจัดเรียงไม้เรียบร้อย ต้องมีไม้ตัวอย่างที่หนาที่สุด มาวัดค่าความชื้นไม้ก่อนอบ

ได้ค่ามาตั้งการอบไม้ตามตารางการอบแห้ง ของนักวิชาการ

 จากตัวอย่าง ค่าที่วัดความชื้นได้จากไม้สักใหม่ ก่อนเข้าอบแห้ง

( ความชื้นช่วงที่ 32 - 45 % )


การวัดความชื้นของไม้ ด้วยเครื่อง RC - 1Eทุกขั้นตอนการอบไม้สัก ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ฟังคลิป คลิ๊กที่นี้คลิปงานไม้

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นตอนการติดตามประเมินผลงานและให้คำแนะนำ


ประเมินผลงานการทดสอบวัดค่าความชื้นของไม้สักอบแห้ง หลังออกเตาอบแล้ว


เปรียบเทียบไม้ฝั่งซ้ายไม้สักใหม่อบแห้ง           ฝังขวามีเครื่องวัดคือไม้สักเก่า


ค่าที่วัดความชื้นได้จากไม้สักใหม่อบแห้ง

( อ่านค่าที่ Range C สังเกตที่หมุนสีดำ ได้ค่าความชื้นช่วงที่ 6 - 11 % )

ความชื้นที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

งานประตูจะอยู่ช่วง 8-15 %  งานเฟอร์นิเจอร์ 8-12%

จากรูป ไม้สักใหม่ วัดได้ประมาณ 7.5 %   ไม้สักเก่า ประมาณ 9%

การวัดความชื้นไม้สักใหม่ ก่อนเข้าอบแห้ง

ตัววัดอุณภูมิของทางเว็บเราจะใช้ตัววัดความชื้นไม้ที่ได้รับมาตรฐานจาก U.S.A. 

เป็นเครื่องนำเข้ามา ตัววัดนี้จะเป็นเข็มตะปู ใช้ตอกลงให้ถึงกลางไม้ที่หนาสุดของไม้

ใช้ไม้ตัวอย่าง ชิ้น แล้วใช้ความชื้นสูงสุดนั้น เป็นเกณฑ์การอบไม้ให้ได้

ค่าความชื้นอยู่ในช่วง 8-12 % ตามช่วง% การอบตามตารางอบไม้


การวัดความชื้นไม้ด้วยเครื่อง  RC-1E

เครื่อง RC-1E ใช้วัดค่าความชื้นของไม้อบแห้ง

การปรับปุ่ม Selector  Switch (ลูกบิดสีดำ) เพื่อเช็คค่าความชื้นตามระดับ  

- บิดไปที่ Range A เมื่อต้องการอ่านค่าความชื้น ช่วงระหว่าง 25 - 60 % 

- บิดไปที่ Range B เมื่อต้องการอ่านค่าความชื้น ช่วงระหว่าง 11 - 25 %

- บิดไปที่ Range C เมื่อต้องการอ่านค่าความชื้น ช่วงระหว่าง 6 - 11 %  

***ไม้ที่อบแห้งแล้วจะมีค่าความชื้นอยู่ที่ช่วงระหว่าง 6 - 11 %


หน้าจออ่านค่าความชื้น 3 ระดับ A ,B ,C   (รายละเอียดด้านบน)ค่าที่วัดความชื้นได้จากไม้สักเก่า

( อ่านค่าที่ Range C ได้ค่าความชื้นที่ 8.4 % )

ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.