เปรียบเทียบเกรดไม้สัก


เปรียบเทียบเกรดไม้สัก

รูปตัวอย่างงานไม้สักเเต่ละเกรดไม้ในหน้าเว็บนี้

เป็นรูปสินค้างานจริงที่ทางเว็บ ได้ส่งงานให้กับลูกค้าไปแล้ว

จึงนำตัวอย่างของเเต่ละเกรดมาเทียบกันไว้ เพื่อให้ลูกค้า

ได้ใช้เป็นส่วนประกอบการตัดสินใจเลือกชื้อสินค้าตามเกรดงานครับตัวอย่างงานไม้สักเกรด B-
ตัวอย่างงานไม้สักเกรด B

ตัวอย่างงานไม้สักเกรด B+ตัวอย่างงานไม้สักเกรด A

ตัวอย่างงานไม้สักเกรด ไม้เก่า


ตัวอย่างงานไม้สักเกรด ไม้เก่าคัดเกรด
ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.