ประตูไม้สักเก่า คัดเกรด

ประตูบ้านไม้สักเก่าคัดเกรด และงานไม้สักเก่าคัดเกรด

รูปตัวอย่างงานไม้สักเก่าคัดเกรดในหน้านี้ เป็นสินค้างานจริงที่ทางเว็บ

ได้ส่งให้กับลูกค้าไปแล้ว จึงนำมาเป็นตัวอย่างไว้เพื่อตัดสินใจ

ในการเลือกชื้อสินค้าตามเกรดงานไม้สักเก่าครับ

 

ไม้สักเก่า คือ ไม้ที่นำมาจากเสาบ้านหรือตัวเรือนเก่า

แล้วนำมาแปรรูปใหม่ เนื้อไม้เก่าที่ไสออกมาเเล้วจะมีลักษณะ

สีที่ค่อนข้างสีเข้ม มีรอยตะปู ซึ่งรอยนี้สามารถโป้เก็บเเต่งได้

ส่วนไม้สักเก่าคัดเกรด เป็นไม้ที่ทางเราคัดพิเศษเลือกสีโทนเดียวกัน

งานไม้ไม่มีตำนิ สวยงามตามรูปที่นำเสนอ รับประกันผลงาน

เกรดไม้สักเก่าคัด งานไม่สวยงามตามรูปยินดีรับคืนสินค้า 

 


ตัวอย่างภาพรวมงานไม้สักเก่าคัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 7 ชิ้น รหัส  BBB 60 ไม้สักเก่าคัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น รหัส  BBB 65 ไม้สักเก่าคัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น รหัส  BBB 84 ไม้สักเก่าคัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด  รหัส BBB 91  ไม้สักเก่าคัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB 92  ไม้สักเก่าคัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB 93  ไม้สักเก่าคัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB 25  ไม้สักเก่าคัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB 38  ไม้สักเก่าคัด


ประตูไม้สักบานเปิด ชุด 4 ชิ้น รหัส BB 31  ไม้สักเก่าคัดประตูไม้สักบานคู่ รหัส BB 36 ลายนกยูง  ไม้สักเก่าคัดประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 43  ไม้สักเก่าคัด

 


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 7 ชิ้น รหัส BBB 65  ไม้สักเก่าคัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด 7 ชิ้น รหัส BBB 31  ไม้สักเก่าคัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด 7 ชิ้น รหัส BBB 60  ไม้สักเก่าคัดประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB 17  ไม้สักเก่าคัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB 30  ไม้สักเก่าคัดประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB 42  ไม้สักเก่าคัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด 7 ชิ้น รหัส BBB 42  ไม้สักเก่าคัด


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 116  ไม้สักเก่าคัดงานไม้สักเก่าคัดเกรด ทางเราจะคัดไม้ลายสวย ไม่มีตำหนิ

สีโทนเดียวกันนำมาผลิตเป็นบานประตูไม้สักเกรดไม้เก่าคัดไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.