ประตูไม้สักเกรด B-

ภาพรวมของงานประตูไม้สักเกรด B -

 

งานไม้สักเกรด B- จะเป็นไม้สักอายุน้อย เรียกว่าไม้สักอ่อน

จะใช้เป็นไม้ นส. ทางเราจะไม่นำมาเลื่อย แต่จะซื้อมาผลิตเฉพาะงานที่สั่งเท่านั้น

เนื่องจากไม้นส.เป็นไม้ที่มีการหดตัวมาก เป็นไม้สักใหม่ที่ตัดจากต้นมาเลื่อยทันที

ซึ่งโดยทั่วไปจะนำมาใช้ผลิตกันมาก เพราะต้นทุนถูก 

เป็นไม้สักปลูก หรือไม้นส.3 อายุประมาณ 5-20 ปี สีไม้จะออกขาวซีด


ลักษณะเนื้อไม้สักเกรด B - เป็นไม้สักใหม่ที่ตัดจากต้นมาเลื่อยทันที 

 เป็นไม้สักปลูกหรือไม้ นส.อายุไม้ประมาณ 5-20 ปี สีไม้จะออกขาวซีด


 รูปนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง ไม้ออป อายุ30ปีขึ้น และไม้นส.อายุไม่ถึง30ปี 

     ไม้สักออป จะออกสีแดง    ส่วนไม้นส.อายุไม่ถึง จะออกสีขาวซีดๆ 


รูปงานตัวอย่างประตูไม้สัก เกรด B-


ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B 19 ไม้สักเกรด B-


ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B 20 ไม้สักเกรด B-


ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B 04 ไม้สักเกรด B-


ประตูไม้สักบานคู่ ลายสั่งทำตามแบบ ไม้สักเกรด B-


ประตูไม้สักบานคู่  รหัส BB 23  ไม้สักเกรด B-


ประตูไม้สักบานคู่  รหัส BB 18  ไม้สักเกรด B-ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.