ประตูไม้สักเกรด B

ภาพรวมของงานประตูไม้สักเกรด B ฺ


งานไม้สักเกรด B จะเป็นไม้สักอายุ30 ปีขึ้นไป ไม้ออป.

เป็นไม้ที่ได้จากการประมูลจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เท่านั้น

ซึ่งไม้ที่ตัดจำหน่ายมีวงปีอายุต้นไม้ชัดเจน ทางเราจึงได้มั่นใจและ

กล้ารับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน


ไม้สักเกรด เป็นไม้ออป ลักษณะไม้จะยังมีส่วนที่เป็นกระพี้สีขาวติดอยู่

แต่ลายไม้สวย ไม้แห้ง60% หลังจากนั้นนำมาเลื่อยแล้วนำมาตากแห้งอีกที

เเล้วจึงค่อยนำมาเเปรรูปเป็นบานประตู หน้าต่างไม้สัก

งานเกรด B  ตรงลูกฟักจะเป็นไม้ต่อกัน 2 หรือ 3 แผ่น


 ตัวอย่าง ไม้เกรด A  คือ ฝั่งทาง A ลูกฟักจะเป็นแผ่นเต็ม

ไม้ฝังทาง B คือ ประมาณ เกรด B  ลูกฟัก อาจจะต่อ 2 หรือ 3 ชิ้นรูปงานตัวอย่างประตูไม้สัก เกรด B


ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B 102 ไม้สักเกรด B


ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B 40 ไม้สักเกรด B


ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B07 ,B08 ,B18 ไม้สักเกรด B

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B101 ,B103 ,B137 ไม้สักเกรด B


ประตูไม้สักบานคู่  รหัส BB 15 ไม้สักเกรด B

ประตูไม้สักบานคู่  รหัส BB 84 ไม้สักเกรด B


ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B 27 ไม้สักเกรด B


ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B 05 , B 09 ไม้สักเกรด B

 


ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B 63 , B 83 ไม้สักเกรด B


ประตูไม้สักบานคู่  รหัส BB 18 ไม้สักเกรด B


ประตูไม้สักบานคู่  รหัส BB 03 ไม้สักเกรด B


ประตูไม้สักบานคู่  รหัส BB 35 ไม้สักเกรด B


หน้าต่างไม้สัก  รหัส BP05 ไม้สักเกรด B


หน้าต่างไม้สัก  รหัส BP12 ไม้สักเกรด B


หน้าต่างไม้สัก  รหัส BP15 ไม้สักเกรด B
ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.