ประตูไม้สักเกรด A

ภาพรวมของงานประตูไม้สักเกรด A

ประตูไม้สักเกรด A ลักษณะบานก่อนทำสีของประตูไม้สักเกรด A 

จะไม้ติดกระพี้ (ส่วนที่เป็นสีขาว)และไม่มีตาไม้สีดำติดเลย

ลายไม้สวย อบแห้งเรียบร้อย  

รับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งานรูปงานตัวอย่างประตูไม้สัก เกรด A

ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก ชุดบานเปิด รหัส BBB 30 ไม้สักเกรด Aประตูกระจกนิรภัยไม้สัก ชุด 7 ชิ้น  รหัส BBB 45 ไม้สักเกรด Aประตูกระจกนิรภัยไม้สัก ชุดบานเลื่อน รหัส BBB 44 ไม้สักเกรด A

ไม้สักเกรด A จะไม่มีกระพี้หรือส่วนที่เป็นสีขาว ลายไม้สวยครับ


ไม้สักเกรด A จะไม่มีกระพี้หรือส่วนที่เป็นสีขาว ลายไม้สวยครับ


ประตูไม้สักบานคู่  รหัส BB 10 ไม้สักเกรด A


ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B 12 ไม้สักเกรด Aประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B 27 ไม้สักเกรด A
ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.