ผลงาน

รูปงานจริงที่ส่วนใหญ่ถูกคัดลอกไว้เว็บต่างๆ ซึ่งทางลูกค้าสอบถามมา

ว่าของเว็บไหน ตัวจริง ทางเราจึงได้รวมรวมต้นฉบับที่เราถ่ายไว้

ให้ท่านประกอบการตัดสินใจ ให้สังเกตุตรงฉากหลังและรูปภาพ

ทางเว็บ www.woodsphrae.com เรารับประกันนค้าทุกชิ้น

ตั้งแต่เกรด B+ ขึ้นไปตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งทางเราได้ใช้ไม้

ตามคุณภาพที่ท่านสั่งมา เราจึงมั่นใจกล้ารับประกันประตูที่ท่านสั่งจากเรา

 (ยกเว้นงานสี ซึ่งมีอายุการใช้งาน ใช้หลายๆปีสีอาจซีดจางจากเดิม)

        

             

           


ผลงานประตูและงานไม้ ที่จัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 7 ชิ้น รหัส  BBB 60 ไม้สักเก่าคัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน รหัส  BBB 65 ไม้สักเก่าคัดประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น รหัส  BBB 56  ไม้สักเก่า 


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB 30 ไม้สักเกรด A

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน  รหัส BBB 36 ไม้สักเก่า คัดเกรด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน  รหัส BBB 50 ไม้สักเก่า


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น รหัส BBB 49 ไม้สักเก่า


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB 42 ไม้สักเก่าคัดเกรด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB 33 ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB 17 ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB 69

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น รหัส BBB 36 ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น รหัส BBB 36 เมื่อติดตั้งเข้าชุด


การทำสีประตู  การทำสีชุดประตูที่มีหลายๆบานจะต้องนำมาเรียงต่อกันเป็นชุด

เพื่อที่จะเล่นสีไล่สีให้ได้โทนเดียวกันทั้งหมด


 งานทำสีประตูไม้สัก จะมีการตั้งชุด เช็คงาน และถ่ายรูปงานจริงส่งให้ลูกค้าก่อนการจัดส่ง


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 43 เกรดไม้สักเก่าคัดประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 43 ไม้สักเกรด B+ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 136 ไม้สักเกรด Aประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 13 , B 28 และ B 10 ไม้สักเก่า 


ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก บานเลื่อน ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด

ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก บานเลื่อน ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด

ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก บานเลื่อน ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด

ประตูไ้มัสัก บานคู่

ประตูบานคู่ 80*200 

ประตูไม้สักบานคู่ 80*200

ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.