ประตูไม้สักเก่า

ประตูบ้านไม้สักเก่า และงานไม้สักเก่า

รูปตัวอย่างงานไม้สักเก่าในหน้านี้ เป็นสินค้างานจริงที่ทางเว็บ

ได้ส่งให้กับลูกค้าไปแล้ว จึงนำมาเป็นตัวอย่างไว้เพื่อตัดสินใจ

ในการเลือกชื้อสินค้าตามเกรดงานไม้สักเก่าครับ

 

ไม้สักเก่า คือ ไม้ที่นำมาจากเสาบ้านหรือตัวเรือนเก่า

แล้วนำมาแปรรูปใหม่ เนื้อไม้เก่าที่ไสออกมาเเล้วจะมีลักษณะ

สีที่ค่อนข้างสีเข้ม มีรอยตะปู ซึ่งรอยนี้สามารถโป้เก็บเเต่งได้

เป็นงานไม้คุณภาพที่ทางเว็บเเนะนำเลยครับ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ

เกรดไม้สัก คลิ๊กที่นี่ !!


 

ตัวอย่างภาพรวมงานไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น  รหัส BBB 106 ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 7 ชิ้น  รหัส BBB 100 ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น  รหัส BBB 84 ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 7 ชิ้น  รหัส BBB 35 ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 4 ชิ้น  รหัส BBB 109 ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 7 ชิ้น  รหัส BBB 96 ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 4 ชิ้น  รหัส BBB 83 ไม้สักเก่า


ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น  รหัส BBB 65 ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น  รหัส BBB 59 ไม้สักเก่า


ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 4 ชิ้น  รหัส BBB 56 ไม้สักเก่า

ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB 31 ไม้สักเก่า

ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก ชุด 7 ชิ้น รหัส BBB 31 ไม้สักเก่าประตูกระจกนิรภัยไม้สัก แบบบานเลื่อน ไม้สักเก่า (ลูกค้าสั่งทำขนาดพิเศษ)ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก แบบบานเปิด  ไม้สักเก่า (ลูกค้าสั่งทำขนาดพิเศษ)

ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก ไม้สักเก่า เมื่อทำสีเสร็จแล้ว (ลูกค้าสั่งทำขนาดพิเศษ)


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น ไม้สักเก่า (ลายสั่งทำพิเศษ)

ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก บานเปิด BBB94 ไม้สักเก่า (ลูกค้าสั่งทำขนาดพิเศษ)


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 3 ไม้สักเก่า  (ลูกค้าสั่งทำขนาดพิเศษ)ประตูไม้สักบานคู่ รหัส BB 04  ไม้สักเก่า (สั่งทำขนาดพิเศษ)


ประตูไม้สักบานคู่ รหัส BB 23  ไม้สักเก่า (สั่งทำขนาดพิเศษ)


ประตูไม้สักบานคู่ รหัส BB 83  ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส BB 84  ไม้สักเก่า


ประตูไม้สักบานคู่ รหัส BB 75  ไม้สักเก่า


ประตูไม้สักบานคู่ รหัส BB 38 และประตูบานเดี่ยว B 16 ไม้สักเก่า


งานสั่งทำพิเศษ แผ่นไม้สักแต่งบ้านแกะสลัก ไม้สักเก่า

รีวิวจากลูกค้า แผ่นไม้สักแต่งบ้านแกะสลัก ไม้สักเก่า


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 28  ไม้สักเก่า


ประตูไม้สักบานคู่ รหัส BB 38 และประตูบานเดี่ยว B 79 ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 166 ไม้สักเก่า


ประตูไม้สักบานเดี่ยว B 19 และประตูบานเฟี้ยมไม้สัก ไม้สักเก่าประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 124   ไม้สักเก่า


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 28   ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 129 และ B 162 ไม้สักเก่า

  

ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 136  ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักบานคู่ ไม้สักเก่า (ลุกค้าสั่งทำลายพิเศษ,ขนาดพิเศษ)


บานหน้าต่างไม้สัก รหัส BP 29  ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักบานเดี่ยว B 19 และประตูบานเฟี้ยมไม้สัก ไม้สักเก่า


ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.