ประตูบ้านไม้สัก เกรด B+ และ B+ คัด


ประตูบ้าน ไม้สักเกรด B+ เป็นไม้สักแก่ ไม้ออป

รูปตัวอย่างบานประตูในหน้านี้ เป็นบานประตูงานจริงที่ทางเว็บ

ได้ส่งให้กับลูกค้าไปแล้ว จึงนำมาเป็นตัวอย่างไว้เพื่อตัดสินใจ

ในการเลือกชื้อสินค้าครับ

  

ภาพรวมของงานไม้สักเกรด B+และ เกรด B+คัด

งานดิบก่อนทำสีของประตูไม้สักเกรด B+ จะมีกระพี้ หรือ ส่วนที่เป็น

สีขาวติดอยู่บ้าง ทางเราจะไม่ย้อมไม้ให้สีเหมือนกัน เพราะเวลาขัดออก

ก็เห็นอยู่ดี ส่วนไม้สักเกรด B+คัด จะไม่ติดกระพี้ (ส่วนที่เป็นสีขาว)

และตาไม้สีดำติดเลย ลายไม้สวย จึงเรียกว่าเกรด B+ คัด

 

งานไม้สักเกรด B,B+,B+คัด และเกรด A จะเป็นไม้สักอายุ30 ปีขึ้น

เป็นไม้ที่ได้จากการประมูลจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เท่านั้น

ซึ่งไม้ที่ตัดจำหน่ายมีวงปีอายุต้นไม้ชัดเจน ทางเราจึงได้มั่นใจและ

กล้ารับประกันสินค้าตั้งแต่ เกรด B+ ขึ้นไปตลอดอายุการใช้งาน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ

 เกรดไม้สัก คลิ๊กที่นี่ !! รูปงานตัวอย่างประตูไม้สัก เกรด B+


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 43 ไม้สักเกรด B+ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 40 ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 63 ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 141 ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B28 เเละ B116  ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 142 ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 19 ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานคู่ รหัส BB 82 ไม้สักเกรด B+


ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเลื่อน รหัส BBB 65 ไม้สักเกรด B+ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก ชุดบานเลื่อน รหัส BBB 31 ไม้สักเกรด B+ 


ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก ชุดบานเลื่อน รหัส BBB 84 ไม้สักเกรด B+ ประตูไม้สัก รหัส B 119 ไม้สักเกรด B+


หน้าต่างไม้สัก รหัส BP 24 , BP 06 , BP 05  ไม้สักเกรด B+


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A 06  ไม้สักเกรด B+


ชุดวงกบประตูไม้สักบานเดี่ยว ไม้สักใหม่ ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 27  ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานคู่ BB 07 และประตูไม้สักบานเดี่ยว  B 27  เกรด B+
ตัวอย่างประตูไม้สักเกรด B+คัด ไม่ติดกระพี้ หรือส่วนที่เป็นสีขาว


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 53 , B 54  ไม้สักเกรด B+ คัด

 


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 25 , B 29 , B 128  ไม้สักเกรด B+ คัด


ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก บานเลื่อน รหัส BBB 44 ไม้สักเกรด B+คัด

ไม้สักเกรด B+คัด จะไม่มีกระพี้หรือส่วนที่เป็นสีขาว ลายไม้สวยครับ

ไม้สักเกรด B+คัด จะไม่มีกระพี้หรือส่วนที่เป็นสีขาว ลายไม้สวยครับ


ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก  รหัส BBB 75 ไม้สักเกรด B+คัด

ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก  รหัส BBB 75 ไม้สักเกรด B+คัดประตูกระจกนิรภัยไม้สัก  รหัส BBB 47 ไม้สักเกรด B+คัด


ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก  รหัส BBB 46 ไม้สักเกรด B+คัดไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.