ประตูบ้านไม้สัก เกรด B+ และ B+ คัด


ประตูบ้าน ไม้สักเกรด B+ เป็นไม้สักแก่ ไม้ออป

รูปตัวอย่างบานประตูในหน้านี้ เป็นบานประตูงานจริงที่ทางเว็บ

ได้ส่งให้กับลูกค้าไปแล้ว จึงนำมาเป็นตัวอย่างไว้เพื่อตัดสินใจ

ในการเลือกชื้อสินค้าครับ

  

ภาพรวมของงานไม้สักเกรด B+และ เกรด B+คัด

งานดิบก่อนทำสีของประตูไม้สักเกรด B+ จะมีกระพี้ หรือ ส่วนที่เป็น

สีขาวติดอยู่บ้าง ทางเราจะไม่ย้อมไม้ให้สีเหมือนกัน เพราะเวลาขัดออก

ก็เห็นอยู่ดี ส่วนไม้สักเกรด B+คัด จะไม่ติดกระพี้ (ส่วนที่เป็นสีขาว)

และตาไม้สีดำติดเลย ลายไม้สวย จึงเรียกว่าเกรด B+ คัด

 

งานไม้สักเกรด B,B+,B+คัด และเกรด A จะเป็นไม้สักอายุ30 ปีขึ้น

เป็นไม้ที่ได้จากการประมูลจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เท่านั้น

ซึ่งไม้ที่ตัดจำหน่ายมีวงปีอายุต้นไม้ชัดเจน ทางเราจึงได้มั่นใจและ

กล้ารับประกันสินค้าตั้งแต่ เกรด B+ ขึ้นไปตลอดอายุการใช้งาน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ

 เกรดไม้สัก คลิ๊กที่นี่ !! รูปงานตัวอย่างประตูไม้สัก เกรด B+


ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิด7ชิ้น รหัส BBB17 ไม้สักเกรด B+


ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิด4ชิ้น รหัส BBB75 ไม้สักเกรด B+ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเลื่อน รหัส BBB 65 ไม้สักเกรด B+ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก ชุดบานเลื่อน รหัส BBB 116 ไม้สักเกรด B+ 


ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเลื่อน รหัส BBB149 ไม้สักเกรด B+ ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิด 4ชิ้น รหัส BBB88 ไม้สักเกรด B+ 


ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเลื่อน 4ชิ้น รหัส BBB175 ไม้สักเกรด B+ 


ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิด 4ชิ้น รหัส BBB169 ไม้สักเกรด B+ ประตูไม้สักบานเปิด 4ชิ้น รหัส BB139 ไม้สักเกรด B+ประตูไม้สักบานเปิด ชุด 4 ชิ้น รหัส BB111 ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานเปิด4ชิ้น รหัส BB93 ไม้สักเกรด B+ประตูไม้สักบานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BB120 ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BB53 ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานคู่ รหัส BB51 , BB08 ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานคู่ รหัส BB55 , ประตูบานเดี่ยว B120 ไม้สักเกรด B+ประตูไม้สักบานคู่ รหัส BB148 , ประตูบานเดี่ยว B188,B20,B09 ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B370 ,B162 ,B308 ไม้สักเกรดB+ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B116  ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานเปิด 4ชิ้น รหัส BB32 ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B27 ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานคู่ รหัส BB50 ไม้สักเกรด B+ (งานสั่งทำขนาดพิเศษ)


ประตูไม้สักบานเดี่ยว B43 ,ประตูไม้สักบานคู่ BB 90 ไม้สักเกรด B+


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 94 และ  B 193 ไม้สักเกรด B+


หน้าต่างไม้สัก รหัส BP 06 , BP 25  ไม้สักเกรด B+บานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A44 และ A21  ไม้สักเกรด B+ประตูไม้สักบานเดี่ยว  B40 เเละ B39 ไม้สักเกรด B+
ตัวอย่างประตูไม้สักเกรด B+คัด ไม่ติดกระพี้ หรือส่วนที่เป็นสีขาว


ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB153 ไม้สักเกรด B+คัด


ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB171 ไม้สักเกรด B+คัด


ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานคู่ รหัส BBB01 ไม้สักเกรด B+คัด


ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานคู่ รหัส BBB17 ไม้สักเกรด B+คัด


ประตูไม้สักบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BB174 ไม้สักเกรด B+คัดประตูไม้สักบานเปิด 4 ชิ้น รหัส BB128 ไม้สักเกรด B+คัด


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 53 , B 54  ไม้สักเกรด B+ คัด

 


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B 25 , B 29 , B 128  ไม้สักเกรด B+ คัด


ประตูไม้สักบานเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น รหัส B173  ไม้สักเกรด B+คัดประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B27  ไม้สักเกรด B+คัดประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B56  ไม้สักเกรด B+คัดประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB96 ไม้สักเกรด B+คัดประตูไม้สักบานเดี่ยว B13 ,B64 ,B66 ,B85 ไม้สักเกรด B+คัดประตูไม้สักบานเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น รหัส B191  ไม้สักเกรด B+คัด


ประตูไม้สักบานเดี่ยว B63 ,B32 ,B246 ,B245 ,B114 ,B210 ไม้สักเกรด B+คัด


ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก บานเลื่อน รหัส BBB44 ไม้สักเกรด B+คัด


ไม้สักเกรด B+คัด จะไม่มีกระพี้หรือส่วนที่เป็นสีขาว ลายไม้สวยครับ


ไม้สักเกรด B+คัด จะไม่มีกระพี้หรือส่วนที่เป็นสีขาว ลายไม้สวยครับ


ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิด4ชิ้น รหัส BBB75 ไม้สักเกรด B+คัด


ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB75 ไม้สักเกรด B+คัดประตูกระจกนิรภัยไม้สัก  รหัส BBB47 ไม้สักเกรด B+คัด


ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.