ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก


บานเฟี้ยมไม้สัก ประตูบานเฟี้อมไม้สักราคาถูก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก มีให้ท่านเลือกหลายแบบ หลายราคา ราคาถูก

สามารถผลิตตามแบบที่ท่านต้องการสั่งผลิตได้ ราคาตามเกรดไม้เเละขนาด

ไม้สักที่ใช้ผลิต มีให้ท่านเลือกได้ตามต้องการ

มีทั้งไม้สักเก่าคัดเกรด ,ไม้สักเรือนเก่า, ไม้สักเกรด A (คัดอบแห้ง)

ไม้สักเกรด B+ (ลูกฟักไม้สักแห้ง ออป.) , ไม้สักเกรด B (ไม้สักแห้ง ออป.)

ไม้สักเกรด B- (ไม้นส.3 ) ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน

 ประตูบานเฟี้ยมไม้สักทุกบานมีราคาให้ท่านได้ตัดสินค้าชื้อ 6 ราคา

อยู่ที่ท่านต้องการ ไม้สักคุณภาพไหน ท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า

สินค้าเรามีคุณภาพตามที่ท่านต้องการ สามารถดูตัวอย่างเกรดไม้ได้ที่ 

 ตัวอย่างเกรดไม้สัก  ประตูไม้สัก

ราคาไม้สักเก่า อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามต้นทุน )


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A 15 ขนาด 40x200 เกรด B+ 5,000  บาท

เกรดไม้สักเก่า  6,000 บาท พร้อมกระจกนิรภัย


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A 3 ขนาด 40x200 เกรด B+ 4,000  บาท

เกรดไม้สักเก่า  5,000 บาท พร้อมกระจกนิรภัย


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A 8 ขนาด 40x200 เกรด B+ 2,500  บาท

เกรด A  3,500  บาท   เกรดไม้สักเก่า  3,700 บาท


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A 6 ขนาด 40x200 เกรด B+ 1,500  บาท

เกรด A  2,000  บาท   เกรดไม้สักเก่า  3,200 บาท


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A 24


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A 8 

เปรียบเทียบสินค้า (0)


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 10

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 10

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+   2,500   บาท   ไม้สักเก่า   3,200  บาท**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง..

฿2,500บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 11

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 11

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+ บานละ   5,000  บาท   (ราคารวมกระจกนิรภัย)ไม้สักเก่า บานละ  6,000 บาท   (ราคารวมกระจกนิรภัย)**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**..

฿5,000บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 12

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 12

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 60*200  ซม.เกรด B+ บานละ  5,500  บาท   ไม้สักเก่า บานละ  7,500 บาท**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**..

฿5,500บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 13

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 13

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+ บานละ  1,300  บาท ไม้สักเก่า บานละ  2,200 บาท **ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**..

฿1,300บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 14

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 14

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+ บานละ  2,500  บาทเกรด  A  บานละ  3,000  บาท   ไม้สักเก่า บานละ  3,500 บาท **ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**..

฿2,500บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 15

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 15

บานเฟี้ยมไม้สักกระจกนิรภัย ขนาด 40*200   เกรด B+ บานละ  5,000   บาท (ราคารวมกระจก)ไม้สักเก่า บานละ  6,000   บาท (ราคารวมกระจก)                **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿5,000บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 16

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 16

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+   2,300  บาท  เกรด A     3,000  บาทไม้สักเก่า  3,200  บาท  ..

฿2,300บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 17

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 17

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+   สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 18

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 18

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+   สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 19

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 19

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+ บานละ  3,300  บาท ไม้สักเก่า บานละ  4,500 บาท **ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿3,300บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 20

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 20

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+   สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 21

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 21

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+   สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 22

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 22

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+   บานละ 2,000  บาทไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿2,000บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 23

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 23

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+  สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 24

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 24

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+  สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 25

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 25

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+  บานละ  1,500  บาทไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿1,500บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 26

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 26

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+  สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 27

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 27

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+  สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 28

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 28

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B    สอบถามราคาเกรด B+  สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 29

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 29

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+  สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 30

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 30

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+  สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 31

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 31

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+  สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 32

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 32

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+  สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 33

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 33

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+  สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 34

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 34

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+  สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 35

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 35

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+  สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 36

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 36

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+  สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 37

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 37

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+  สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 8

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 8

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม. เกรด B+   2,500  บาทเกรด A     3,500  บาทไม้สักเก่า   3,700 บาท**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง..

฿2,500บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 9

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 9

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม. เกรด B+   1,900  บาทไม้สักเก่า   3,000 บาท**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง..

฿1,900บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A1

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A1

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   2,500  บาท    ไม้สักเก่า   3,200 บาท  ..

฿2,500บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A2

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A2

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+   2,500  บาท    ไม้สักเก่า   3,200 บาท..

฿2,500บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A3

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A3

บานเฟี้ยมไม้สักกระจกนิรภัย ขนาด 40*200   เกรด B+ บานละ  4,000   บาท (ราคารวมกระจก)ไม้สักเก่า บานละ  5,000   บาท (ราคารวมกระจก)                **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿4,000บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A4

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A4

บานเฟี้ยมไม้สักกระจกนิรภัย ขนาด 40*200  ซม. เกรด B+ คู่ละ    8,000   บาท (ราคารวมกระจก)ไม้สักเก่า คู่ละ  10,000   บาท (ราคารวมกระจก)                **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง** ..

฿8,000บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A5

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A5

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม. เกรด B+   2,500  บาท เกรด  A    3,200  บาท   ไม้สักเก่า  3,700 บาท  ..

฿2,500บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A6

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A6

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   1,500  บาทเกรด  A   สอบถามราคาไม้สักเก่า  สอบถามราคา..

฿1,500บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A7

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A7

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40*200  ซม.เกรด B+   1,900  บาท   ไม้สักเก่า  3,000 บาท ..

฿1,900บาท

แสดง 1 ถึง 37 จากทั้งหมด 37 รายการ (1 หน้า)