ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก


บานเฟี้ยมไม้สัก ประตูบานเฟี้อมไม้สักราคาถูก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก มีให้ท่านเลือกหลายแบบ หลายราคา ราคาถูก

สามารถผลิตตามแบบที่ท่านต้องการสั่งผลิตได้ ราคาตามเกรดไม้เเละขนาด

ไม้สักที่ใช้ผลิต มีให้ท่านเลือกได้ตามต้องการ

มีทั้งไม้สักเก่าคัดเกรด ,ไม้สักเรือนเก่า, ไม้สักเกรด A (คัดอบแห้ง)

ไม้สักเกรด B+ (ลูกฟักไม้สักแห้ง ออป.) , ไม้สักเกรด B (ไม้สักแห้ง ออป.)

ไม้สักเกรด B- (ไม้นส.3 ) ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน

 ประตูบานเฟี้ยมไม้สักทุกบานมีราคาให้ท่านได้ตัดสินค้าชื้อ 6 ราคา

อยู่ที่ท่านต้องการ ไม้สักคุณภาพไหน ท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า

สินค้าเรามีคุณภาพตามที่ท่านต้องการ สามารถดูตัวอย่างเกรดไม้ได้ที่ 

 ตัวอย่างเกรดไม้สัก  ประตูไม้สัก

ราคาไม้สักเก่า อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามต้นทุน )


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A15 ขนาด 40x200 เกรด B+ 5,000  บาท

เกรดไม้สักเก่า  6,000 บาท พร้อมกระจกนิรภัย


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A3 ขนาด 40x200 เกรด B+ 4,000  บาท

เกรดไม้สักเก่า  5,000 บาท พร้อมกระจกนิรภัย


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A8 ขนาด 40x200 เกรด B+ 2,100  บาท


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A6 ขนาด 40x200 เกรด B+ 1,500  บาท


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A24 รับสั่งทำตามขนาดได้


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A7 ขนาด 40x200 เกรด B+ 1,900  บาท


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A37 ไม้สักอบแห้ง


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A45 ขนาด 50x200 ไม้สักอบแห้ง


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A44 ขนาด 50x200 ไม้สักอบแห้ง


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A25 ขนาด 40x200 ไม้สักอบแห้ง


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A23 ขนาด 40x200 เกรด B+ 2,000  บาท


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก รหัส A22 ขนาด 40x200 เกรด B+ 2,200  บาท


เปรียบเทียบสินค้า (0)


ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 1

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 1

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   1,800  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา  ..

฿1,800บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 10

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 10

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   2,500  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**..

฿2,500บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 11

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 11

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+ บานละ   5,000  บาท   (ราคารวมกระจกนิรภัย)ไม้สักเก่า บานละ  6,000 บาท   (ราคารวมกระจกนิรภัย)**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**..

฿5,000บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 12

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 12

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 60*200  ซม.เกรด B+ บานละ  5,500  บาท   ไม้สักเก่า สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**..

฿5,500บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 13

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 13

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   1,000  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**..

฿1,000บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 14

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 14

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   2,500  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**..

฿2,500บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 15

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 15

บานเฟี้ยมไม้สักกระจกนิรภัย ขนาด 40*200   เกรด B+ บานละ  5,000   บาท (ราคารวมกระจก)ไม้สักเก่า บานละ  6,000   บาท (ราคารวมกระจก)**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**..

฿5,000บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 16

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 16

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   2,000  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿2,000บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 17

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 17

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   บานละ  3,200  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿3,200บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 18

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 18

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   บานละ  2,200  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿2,200บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 19

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 19

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   บานละ  3,200  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿3,200บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 2

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 2

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   บานละ  1,800  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**..

฿1,800บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 20

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 20

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   บานละ  1,700  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿1,700บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 21

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 21

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   บานละ  1,400  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿1,400บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 22

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 22

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   บานละ  2,200  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿2,200บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 23

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 23

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   บานละ  2,000  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿2,000บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 24

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 24

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   สอบถามราคา   ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 25

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 25

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   บานละ  1,800  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿1,800บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 26

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 26

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   สอบถามราคา    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 27

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 27

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   บานละ  2,400  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿2,400บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 28

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 28

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   บานละ  1,400  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿1,400บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 29

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 29

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   บานละ  1,900  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿1,900บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 3

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 3

บานเฟี้ยมไม้สักกระจกนิรภัย ขนาด 40*200   เกรด B+ บานละ  4,000   บาท (ราคารวมกระจก)ไม้สักเก่า บานละ  5,000   บาท (ราคารวมกระจก)                **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿4,000บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 30

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 30

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   สอบถามราคา    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 31

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 31

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   สอบถามราคา    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 32

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 32

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   สอบถามราคา    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 33

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 33

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   สอบถามราคา    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 34

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 34

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   1,750  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿1,750บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 35

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 35

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   2,200  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿2,200บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 36

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 36

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   สอบถามราคาไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 37

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 37

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   สอบถามราคาไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 38

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 38

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก (มีบานกระทุ้ง) ขนาด 50*200 ซม.เกรด B+   2,200ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿2,200บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 39

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 39

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   1,700ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿1,700บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 4

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 4

บานเฟี้ยมไม้สักกระจกนิรภัย ขนาด 40*200  ซม. เกรด B+ บานละ    4,000   บาท (ราคารวมกระจก)ไม้สักเก่า บานละ  5,000   บาท (ราคารวมกระจก)                **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง** ..

฿4,000บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 40

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 40

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   1,300ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿1,300บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 41

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 41

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   2,000ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿2,000บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 42

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 42

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   สอบถามราคาไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 43

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 43

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   สอบถามราคาไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**  ..

฿0บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 44

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 44

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 50 *200  ซม.เกรด B+   2,000ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่ากระจก ค่าทำสี และขนส่ง**  ..

฿2,000บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 45

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 45

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 50 *200  ซม.เกรด B+   1,500ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่ากระจก ค่าทำสี และขนส่ง**  ..

฿1,500บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 5

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 5

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   2,100  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา  ..

฿2,100บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 6

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 6

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   1,500  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา..

฿1,500บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 7

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 7

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   1,900  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา..

฿1,900บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 8

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 8

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   2,100  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**..

฿2,100บาท

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 9

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก A 9

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก  ขนาด 40 *200  ซม.เกรด B+   1,550  บาท    ไม้สักเก่า   สอบถามราคา**ไม่รวมค่าทำสีและขนส่ง**..

฿1,550บาท

แสดง 1 ถึง 45 จากทั้งหมด 45 รายการ (1 หน้า)