ประตูห้องน้ำไม้สัก


ประตูห้องน้ำไม้สัก ราคา เริ่มต้น 1,800 บาท


ประตูห้องน้ำไม้สัก มีให้ท่านเลือกหลายแบบ หลายราคา ราคาถูก

มีทั้งไม้สักเก่าคัดเกรด ,ประตูไม้สักเรือนเก่า, ประตูไม้สักเกรด A (คัดอบแห้ง)

ประตูไม้สักเกรด B+ (ลูกฟักไม้สักแห้ง ออป.) , ประตูไม้สักเกรด B (ไม้สักแห้ง ออป.)

ประตูไม้สักเกรด B- (ไม้นส.3 ) ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน


ประตูห้องน้ำไม้สักทุกบานมีราคาให้ท่านได้ตัดสินค้าชื้อ 6 ราคา

อยู่ที่ท่านต้องการ ไม้สักคุณภาพไหน ท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า

สินค้าเรามีคุณภาพตามที่ท่านต้องการ สามารถดูตัวอย่างเกรดไม้ได้ที่ 

 ตัวอย่างเกรดไม้สัก  ประตูไม้สัก


ราคาไม้สักเก่า อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามต้นทุน )


ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B04 เริ่มต้นที่ 2,100 บาทประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B02 ไม้สักอบแห้ง


ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B 148

ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B 130

ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B 260


ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B50

ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B 175ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B 28ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B 148ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B 318


ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B 200

ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B176 

ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B217
 

ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B 262


เปรียบเทียบสินค้า (0)


ประตูห้องน้ำไม้สัก B 01

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 01

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,400  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,400บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 02

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 02

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,400  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,400บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 04

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 04

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     2,900  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿2,900บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 06

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 06

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,300  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,300บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 100

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 100

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,400  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,400บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 102

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 102

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา      เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     2,900  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿2,900บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 107

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 107

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,300  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,300บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 112

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 112

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     2,600  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿2,600บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 121

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 121

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,300  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง** ..

฿3,300บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 123

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 123

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,500  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,500บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 125

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 125

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3700    เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,700บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 130

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 130

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,300  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,300บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 140

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 140

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,500  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,500บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 143

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 143

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     สอบถามราคา    เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง** ..

฿0บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 147

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 147

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     4,200  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿4,200บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 148

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 148

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,500  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,500บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 158

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 158

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,700  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง** ..

฿3,700บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 174

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 174

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     สอบถามราคา    เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿0บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 175

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 175

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,700  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง** ..

฿3,700บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 176

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 176

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,700  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง** ..

฿3,700บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 199

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 199

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     4,300  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿4,300บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 231

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 231

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     4,300  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿4,300บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 25

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 25

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,700  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,700บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 260

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 260

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     4,500  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿4,500บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 262

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 262

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     2,600  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿2,600บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 263

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 263

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     4,100  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿4,100บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 28

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 28

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     4,300  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿4,300บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 288

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 288

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200    เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,400  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,400บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 294

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 294

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200    เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     สอบถามราคา    เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿0บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 318

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 318

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200    เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,700   เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,700บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 319

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 319

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200    เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,700   เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,700บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 343

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 343

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200    เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,500   เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,500บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 50

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 50

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     4,500  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง** ..

฿4,500บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 55

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 55

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,200  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,200บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 56

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 56

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,400  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง** ..

฿3,400บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 58

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 58

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,000  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง** ..

฿3,000บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 65

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 65

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,200  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง** ..

฿3,200บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 70

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 70

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     สอบถามราคา   เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿0บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 83

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 83

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,700  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,700บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 88

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 88

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     สอบถามราคาเกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿0บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 95

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 95

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,300  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,300บาท

แสดง 1 ถึง 41 จากทั้งหมด 41 รายการ (1 หน้า)