ประตูห้องน้ำไม้สัก


ประตูห้องน้ำไม้สัก ราคา เริ่มต้น 1,700 บาท


ประตูห้องน้ำไม้สัก มีให้ท่านเลือกหลายแบบ หลายราคา ราคาถูก

มีทั้งไม้สักเก่าคัดเกรด ,ประตูไม้สักเรือนเก่า, ประตูไม้สักเกรด A (คัดอบแห้ง)

ประตูไม้สักเกรด B+ (ลูกฟักไม้สักแห้ง ออป.) , ประตูไม้สักเกรด B (ไม้สักแห้ง ออป.)

ประตูไม้สักเกรด B- (ไม้นส.3 ) ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน


ประตูห้องน้ำไม้สักทุกบานมีราคาให้ท่านได้ตัดสินค้าชื้อ 6 ราคา

อยู่ที่ท่านต้องการ ไม้สักคุณภาพไหน ท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า

สินค้าเรามีคุณภาพตามที่ท่านต้องการ สามารถดูตัวอย่างเกรดไม้ได้ที่ 

 ตัวอย่างเกรดไม้สัก  ประตูไม้สัก


ราคาไม้สักเก่า อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามต้นทุน )


ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B04 เริ่มต้นที่ 1,800 บาทประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B 130

ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B 148


ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B 175ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B 28ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B 148ประตูห้องน้ำไม้สัก รหัส B 200เปรียบเทียบสินค้า (0)


ประตูห้องน้ำไม้สัก B 01

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 01

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  ขนาด 80*200เกรด B-      2,400  บาท       เกรด B       3,100  บาทเกรด B+     3,600  บาท      เกรด A       5,400  บาท  ไม้สักเก่า    6,400  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง..

฿2,400บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 02

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 02

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  ขนาด 80*200        เกรด B       3,000  บาท เกรด B+     3,500  บาท       เกรด A       4,800  บาท   ไม้สักเก่า    6,000  บาท   **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**  ..

฿3,000บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 04

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 04

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  ขนาด 80*200เกรด B-      1,800  บาท       เกรด B       2,500  บาทเกรด B+     3,000  บาท      เกรด A       4,500  บาท  ไม้สักเก่า    5,500  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง..

฿1,800บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 06

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 06

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  ขนาด 80*200      เกรด B       3,000  บาทเกรด B+     3,500  บาท      เกรด A       4,800  บาท  ไม้สักเก่า    6,000  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,000บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 100

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 100

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  ขนาด 80*200เกรด B+    3,500  บาท        ไม้สักเก่า    5,900  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,500บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 102

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 102

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      2,200  บาท       เกรด B       2,800  บาทเกรด B+     3,400  บาท      เกรด A       4,800  บาท  ไม้สักเก่า    5,500  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿2,200บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 107

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 107

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  ขนาด 80*200เกรด B-      2,500  บาท       เกรด B       3,000  บาทเกรด B+     3,500  บาท      เกรด A       5,500  บาท  ไม้สักเก่า    6,000  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง..

฿2,500บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 112

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 112

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      1,700  บาท  เกรด B       2,400  บาท      เกรด B+     2,900  บาท  เกรด A       4,400  บาท     ไม้สักเก่า    5,400  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿1,700บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 121

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 121

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     3,300  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง** ..

฿3,300บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 123

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 123

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200      เกรด B       3,800  บาทเกรด B+     4,500  บาท     เกรด A       6,500  บาท  ไม้สักเก่า    7,500  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,800บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 125

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 125

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      2,700  บาท       เกรด B       3,200  บาทเกรด B+     3,700  บาท      เกรด A       5,700  บาท  ไม้สักเก่า    6,200  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขน..

฿2,700บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 130

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 130

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      2,400  บาท       เกรด B       3,000  บาทเกรด B+     4,000  บาท      เกรด A       5,500  บาท  ไม้สักเก่า    7,200  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿2,400บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 140

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 140

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  ขนาด 80*200เกรด B-      2,500  บาท       เกรด B       3,200  บาทเกรด B+     3,700  บาท      เกรด A       5,500  บาท  ไม้สักเก่า    6,500  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่า..

฿2,500บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 143

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 143

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      4,500  บาท       เกรด B       5,000  บาทเกรด B+     5,500  บาท      เกรด A       6,500  บาท  ไม้สักเก่า    8,500  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและ..

฿4,500บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 147

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 147

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200      เกรด B       3,400  บาทเกรด B+     4,200  บาท      เกรด A       5,700  บาท  ไม้สักเก่า    7,200  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,400บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 148

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 148

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200      เกรด B-      2,700  บาท       เกรด B       3,700  บาทเกรด B+     4,500  บาท      เกรด A       6,500  บาท  ไม้สักเก่า    8,000  บาท **..

฿2,700บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 158

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 158

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      2,900  บาท       เกรด B       3,200  บาทเกรด B+     3,500  บาท      เกรด A       5,200  บาท  ไม้สักเก่า    6,500  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขน..

฿2,900บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 174

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 174

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      3,800  บาท       เกรด B       4,500  บาทเกรด B+     5,300  บาท      เกรด A       6,500  บาท  ไม้สักเก่า    7,500  บาท **ไม่รวมค่าทำ..

฿3,800บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 175

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 175

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      2,100  บาท       เกรด B       2,800  บาทเกรด B+     3,700  บาท      เกรด A       5,500  บาท  ไม้สักเก่า    7,200  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและ..

฿2,100บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 176

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 176

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      2,100  บาท       เกรด B       2,800  บาทเกรด B+     3,700  บาท      เกรด A       5,500  บาท  ไม้สักเก่า    7,200  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและ..

฿2,100บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 199

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 199

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200      เกรด B-      3,700  บาท       เกรด B       4,200  บาทเกรด B+     5,200  บาท      เกรด A       6,500  บาท  ไม้สักเก่า    8,000  บ..

฿3,700บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 231

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 231

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200      เกรด B-      3,700  บาท       เกรด B       4,200  บาทเกรด B+     5,200  บาท      เกรด A       6,500  บาท  ไม้สักเก่า    8,000  บ..

฿3,700บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 25

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 25

ประตูไม้สักบานเดี่ยว   ขนาด 80*200เกรด B- 2,000 บาทเกรด B   2,800 บาทเกรด B+ 3,700 บาทเกรด A   5,400 บาท  ไม้สักเก่า  6,500 บาท**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿2,000บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 260

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 260

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  ขนาด 80*200เกรด B-      สอบถามราคา       เกรด B       สอบถามราคาเกรด B+     4,500  บาท      เกรด A       สอบถามราคาไม้สักเก่า    สอบถามราคา **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿4,500บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 28

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 28

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200      เกรด B-      3,700  บาท       เกรด B       4,200  บาทเกรด B+     5,200  บาท      เกรด A       6,500  บาท  ไม้สักเก่า    8,000  บ..

฿3,700บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 50

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 50

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200       เกรด B       4,000  บาทเกรด B+     5,500  บาท      เกรด A       6,200  บาท  ไม้สักเก่า    7,500  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**  ..

฿4,000บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 55

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 55

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200       เกรด B       3,400  บาท    เกรด B+     4,200  บาท      เกรด A       5,700  บาท  ไม้สักเก่า    7,200  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,400บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 56

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 56

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B       3,000  บาทเกรด B+     3,500  บาท      เกรด A       4,800  บาท  ไม้สักเก่า    6,000  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**  ..

฿3,000บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 58

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 58

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      2,800  บาท       เกรด B       3,000  บาทเกรด B+     3,500  บาท      เกรด A       5,500  บาท  ไม้สักเก่า    6,000  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขน..

฿2,800บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 65

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 65

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  ขนาด 80*200เกรด B-      2,500  บาท       เกรด B       3,000  บาทเกรด B+     3,500  บาท      เกรด A       5,500  บาท  ไม้สักเก่า    6,000  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่า..

฿2,500บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 70

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 70

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  ขนาด 80*200     เกรด B       3,200  บาทเกรด B+     3,700  บาท      เกรด A       5,500  บาท  ไม้สักเก่า    6,500  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿3,200บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 83

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 83

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  ขนาด 80*200เกรด B-      2,900  บาท       เกรด B       3,200  บาทเกรด B+     3,500  บาท      เกรด A       5,200  บาท  ไม้สักเก่า    6,500  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่า..

฿2,900บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 88

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 88

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  ขนาด 80*200     เกรด B       2,700  บาทเกรด B+     3,200  บาท      เกรด A       4,700  บาท  ไม้สักเก่า    5,700  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**..

฿2,700บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 95

ประตูห้องน้ำไม้สัก B 95

ประตูห้องน้ำไม้สัก  ขนาด 80*200เกรด B-      2,500  บาท       เกรด B       3,000  บาทเกรด B+     3,800  บาท      ไม้สักเก่า    6,500  บาท **ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง** ..

฿3,000บาท

แสดง 1 ถึง 34 จากทั้งหมด 34 รายการ (1 หน้า)